Jens Stoltenberg

1959-
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 22. mars 2000
Universitetet i Oslo, Gamle Festsal, 17. desember 2000
NRK radio og fjernsyn og TV2, 1. januar 2001
Oslo, 8. januar 2001
Youngstorget, 1. februar 2001
Cosmopolite, Oslo, 30. april 2001
Akershus Slott, 24. august 2001
Oslo domkirke, 13. september 2001
Oslo, 9. november 2002
NRK TV, 12. september 2003
Åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte, 7. april 2005
Stortinget, 19. oktober 2005
NRK radio og fjernsyn og TV2, 1. januar 2006
Bragernes kirke, 12. juli 2006
Samsending NRK og TV2 , 1. januar 2007
Oslo, 19. april 2007
Utøya, 21. juli 2007
Samsending NRK og TV2, 1. januar 2008
Folkets Hus, Oslo, 27. mars 2008
Stavanger, 1. mai 2008
Oslo, 4. september 2008
Samsending NRK1 og TV2, 1. januar 2009
Ris kirke, 20. januar 2009
Oslo, 18. april 2009
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2009
Arbeidersamfunnets sal, Oslo, 5. juni 2009
1. oktober 2009
København, 17. desember 2009
Samsending NRK1 og TV2, 1. januar 2010
Cancún, 8. desember 2010
Samsending NRK1 og TV2, 1. januar 2011
Youngstorget, Oslo, 26. januar 2011
Oslo, 8. februar 2011
Oslo, 22. juli 2011
Oslo Domkirke, 24. juli 2011
Rådhusplassen, Oslo, 25. juli 2011
Oslo, 29. juli 2011
Oslo, 29. juli 2011
Oslo, 1. august 2011
Oslo Spektrum, NRK - TV2, 21. august 2011
NRK TV, 9. september 2011
Oslo, 29. september 2011
Universitetsplassen i Oslo, 10. oktober 2011
Stortinget, 27. oktober 2011
Stortinget, 27. oktober 2011
Sydpolen, 14. desember 2011
NRK og TV2, 1. januar 2012
Akershuskaia, 27. januar 2012
Akershus festning, 8. mai 2012
Oslo Domkirke, 25. mai 2012
Operataket, Oslo, 31. mai 2012
Regjeringskvartalet, Oslo, 22. juli 2012
Sundvolden Hotell, Sundvollen, 22. juli 2012
Oslo, 22. juli 2012
Folkets hus, Oslo, 5. oktober 2012
NRK og TV2, 1. januar 2013
Kilden kulturhus, Kristiansand, 8. mars 2013
Tønsberg domkirke, 4. april 2013
Oslo, 18. april 2013
Youngstorget, Oslo, 1. mai 2013
Oslo, 5. mai 2013
Akershus festning, 8. mai 2013
Gulsrud leirsted, 5. juli 2013
Thorbjørnkaia, 22. juli 2013
Arbeidersamfunnets plass, Oslo, 17. september 2013
Oslo, 25. mars 2014
Folkets hus, Youngstorget i Oslo, 14. juni 2014
Folkets hus, Oslo, 14. juni 2014