Anders Hovden

1860-1943
Taler
17. mai 1902
Krødsherad Kirke, 13. august 1905
Reykjavik Domkirke, 1906
Melhus Kirke, 31. desember 1913
Vår Frelsers Kirke, Oslo, 1914
Nidaros Domkirke, Trondheim, juli 1930