Sigbjørn Hølmebakk

1922-1981
Partier/organisasjoner
Taler
NRK radio, 1961
Oslo, 15. april 1961
Stortorget, Oslo, 8. mai 1961
Bodø, på et møte arrangert av Solidaritetskomitéen for Vietnam, 21. oktober 1967
Tale ved Folkebevegelsens aksjonsuke i Tromsø, 26. august 1972