Jacob Stenersen Worm-Müller

1884-1963
Taler
Oslo, 1928
London, 17. mai 1940
London, juni 1940
Venstres stortingsgruppe, Oslo, 10. september 1940
Boston kringkasting, 28. desember 1940
London Radio, 20. februar 1941
London Radio, 10. mars 1941
London Radio, 19. april 1941
London Radio, 26. april 1941
London Radio, 3. mai 1941
London Radio, 12. mai 1941
London Radio, 23. mai 1941
London Radio, 30. mai 1941
London Radio, 13. juni 1941
London, 22. juli 1945
Universitetet i Oslo, 12. mai 1948