Ole Richter

1829-1888
Partier/organisasjoner
Taler
Trondhjem, 17. mai 1864