Ludvig Mariboe

1781-1841
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 12. februar 1830