Søren Jaabæk

1814-1894
Partier/organisasjoner
Taler
Drangseid, 5. juli 1875
Stortinget, 11. juni 1877