Hans Holmboe

1798-1868
Taler
Stortinget, 9. september 1842