Oscar I

1799-1859
Taler
Stortinget, 19. februar 1845
9. februar 1848
26. august 1848