Hans Christian Petersen

1793-1862
Taler
Stortinget, 3. september 1836