Erling Falk

1887-1940
Taler
Moskva, 13. juni 1923
Moskva, 18. juni 1923