Jacob Friis

1883-1956
Taler
Oslo, 30. januar 1927
Stortinget, 14. desember 1945
Stortinget, 22. mars 1947