Inge Lønning

1938-
Partier/organisasjoner
Taler
Nobelinstituttet, Oslo, 17. november 1996