Katti Anker Møller

1868-1945
Partier/organisasjoner
Taler
Kvindestemmeretsforeningens Klub, Kristiania, 18. januar 1915
Venstrekvinnelaget, Kristiania, 1919