Kristofer Janson

1841-1917
Taler
Chicago, 14. oktober 1879