Ole Olsen Malm

1854-1917
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 14. juni 1907
Stortinget, 14. juni 1907