Henry W. Kristiansen

1902-1942
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo lagmannsrett, juni 1924