Johannes Steen

1827-1906
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 14. mai 1878
Nærstrand, oktober 1882
Lillestrøm, 16. august 1891
Tivoli, Kristiania, 7. juli 1893