Walter Scott Dahl

1839-1906
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 14. mai 1878
Gjøvik, 28. januar 1888