Fridtjof Nansen

1861-1930
Partier/organisasjoner
Taler
Bergen, 3. september 1896
Kristiania, 10. september 1896
Festningsplassen, Kristiania, 13. september 1896
Kristiania, 17. mai 1900
8. desember 1902
Akershus festningsplass, Kristiania, 17. mai 1905
Trondheim, 11. november 1905
27. februar 1914
Studentersamfundet, Kristiania, 20. september 1914
Genève, 30. september 1921
Kristiania, 19. desember 1922
Oslo, 29. januar 1925
Nobelinstituttet, Oslo, 10. desember 1926
Tønsberg, 26. august 1928
NRK radio, 24. oktober 1928