Karl Frimann Dahl

1868-1953
Taler
Høyesterett, 4. november 1933