Haakon Magnus

1973-
Taler
Slottet, 25. august 2001
NRK, 31. desember 2003
Rådhusplassen, Oslo, 25. juli 2011
Sundvollen hotell, 2. juni 2012
Steinkjær, 11. juni 2013
Slottsparken, 21. september 2016