Carl Jeppesen

1858-1930
Partier/organisasjoner
Taler
Den socialdemokratiske forening, Kristiania, 1887
Folkets Hus, Kristiania, 12. november 1916