Johan H. P. Thorne

1843-1920
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 23. mai 1905