Jens C. P. Brandt

1848-
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 23. mai 1905