Kleiv Fiskvik

-
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 20. september 2004
Youngstorget, Oslo, 9. mai 2007