H. O. Christophersen

1902-1980
Taler
NRK radio, 21. august 1945