Martin Luther King

1929-1968
Taler
Oslo rådhus, 11. desember 1964