Alfred Eriksen

1864-1934
Partier/organisasjoner
Taler
Trondhjem, 6. oktober 1904
Stortinget, 10. mai 1905
Sagene arbeidersamfund, Kristiania, 1907
Stortinget, 14. juni 1907