Ragna Nielsen

1845-1924
Taler
Norsk Kvindesags-forening, Kristiania, 24. november 1884
Arbeidersamfundets sal, Kristiania, 15. november 1888
Kristiania, 13. januar 1892
Kristiania, 1900