Rune Slagstad

1945-
Taler
Det Norske Studentersamfunn, 12. februar 1972
Foredrag på SVs landsmøte, mars 1979
Innlegg på Ny Tids konferanse om sosialisme på norsk, april 1980