I. B. Aase

1883-1948
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 22. april 1929