Georg Vaagen

-
Taler
Demonstrasjon mot Sovjets okkupasjon av Tsjekkoslovakia, Oslo, 21. august 1977