Karin Yrvin

1970-
Partier/organisasjoner
Taler
Årskvinnekonferansen i Oslo, 7. februar 2003
Landskvinnekonferansen, 12. februar 2005
Folkets Hus, Oslo, april 2005
Blindern, Oslo, 15. april 2008