Edvard Bull

1881-1932
Partier/organisasjoner
Taler
Trondhjems Socialistlag, 10. januar 1915
Studentersamfundet, 25. oktober 1919
Oslo, 31. januar 1927
Oslo, 14. mars 1930