Yngvar Nielsen

1843-1916
Partier/organisasjoner
Taler
Studentersamfundet, Kristiania, 16. oktober 1886