Nils Vogt

1817-1894
Partier/organisasjoner
Taler
Den konservative Studenterforening "Forbundet", 2. november 1885