Jacob Aall Bonnevie

1838-1904
Partier/organisasjoner
Taler
Studentersamfundet, Kristiania, 6. februar 1886
Nedenæs Amt, juli 1891