Ranik Halle

1905-1987
Partier/organisasjoner
Taler