Ola Thommessen

1851-1942
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 16. oktober 1921
Oslo, 16. februar 1927
Bygdøy, 17. mai 1928