Halvdan Koht

1873-1965
Partier/organisasjoner
Taler
Oslo, 16. mars 1930
Oslo, 10. desember 1931
Nobelinstituttets festsal, 21. oktober 1933
NRK radio, 25. august 1939
Stortinget, 8. april 1940
Radiosending fra Tromsø, 9. juni 1940