Abraham Berge

1851-1936
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 9. april 1906