Terje Wold

1899-1972
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 22. mars 1947
Stortinget, 29. mars 1949