Nils Christian Egede Hertzberg

1827-1911
Taler
Studentersamfundet i Kristiania , 28. februar 1885
Stortinget, 6. juni 1890
Stortinget, 6. juni 1890