Michael Hansson

-
Taler
Studentersamfundet i Kristiania, 4. februar 1905