Viggo Ullmann

1848-1910
Partier/organisasjoner
Taler
Studentersamfundet, Kristiania, 6. februar 1886
Stortinget, 5. juni 1890
Stortinget, 28. juni 1893