Vilhelm Andreas Wexelsen

1849-1909
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 5. juni 1890