Kristin Clemet

1957-
Partier/organisasjoner
Taler
NHH, Bergen, 25. september 1998