Sverre Løberg

1905-1976
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget , 29. mars 1949