Åse Gruda Skard

1905-1985
Taler
Norsk Forening mot Rasehat, Oslo, 1938